PREV
NEXT

PUNCOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poslaním Puncového úradu SR ako orgánu štátnej správy v oblasti kontroly a označovania výrobkov z drahých kovov, a obchodovania s drahými kovmi, je ochrana legitímnych záujmov občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov.

V rámci plnenia tohto poslania úrad kontroluje výrobky z drahých kovov, ktoré vstupujú na trh, alebo sú ponúkané na predaj na území Slovenskej republiky. Prostredníctvom výkonu puncovej inšpekcie tiež kontroluje dodržiavanie zákonom stanovených povinností u výrobcov a obchodníkov. 

Spotrebiteľov a trh chránime už viac ako 100 rokov a na základe historických skúseností budujeme moderný autorizačný orgán.

Ak kupujete šperky v obchode alebo online, vždy požadujte, aby boli označené puncovými značkami – je to vaša záruka.

 

Tri základné priority úradu sú:

 • Ochrana spotrebiteľov.
 • Zabezpečenie kvality tovaru ponúkaného na predaj.
 • Budovanie dôvery zákazníkov.

 

Puncový úrad SR / The Assay office

Príručka, ktorá vám pomôže orientovať sa v problematike pri kúpe výrobkov z drahých kovov.

Legislatíva

Puncový zákon, vyhlášky, vykonávacie predpisy, sadzobníky a pod.

Puncové značky

Prehľad slovenských a zahraničných puncových značiek

Otázky a odpovede

Informácie o najčastejších otázkach a odpovediach z oblasti puncovníctva

Skúšanie predmetov z drahých kovov

 • Overovanie rýdzosti

  - nedeštruktívnou skúškou na skúšobnom kameni
 • Overovanie rýdzosti

  - iným nedeštruktívnym spôsobom (XRF metóda)
 • Overovanie rýdzosti

  - chemickými analýzami

NAJNOVŠIE OZNAMY

ZOBRAZIŤ VŠETKO -
TOP Skip to content