TRENČÍN

Puncový úrad Slovenskej Republiky, pobočka Trenčín

Hodžova 3
911 01 Trenčín

Telefón:
+421 32 744 61 91
+421 32 744 61 93

Fax:
+421 32 744 61 92

E-Mail:
pusrtn@puncovyurad.sk

Vedúci pobočky
Bc. Juraj Jánošík
e-mail: juraj.janosik@puncovyurad.sk

Puncová kontrola

+421 32 744 61 93

Radca
Zuzana Hrudková
e-mail: zuzana.hrudkova@puncovyurad.sk

Radca
Jitka Ochodnícka
e-mail: jitka.ochodnicka@puncovyurad.sk

Pracovisko v Trenčíne zabezpečuje:

  • nedeštruktívne a deštruktívne skúšky rýdzosti
  • označovanie tovarov puncovou značkou, laserom alebo iným spôsobom
  • tavenie materiálov
  • chemické analýzy vzoriek
  • identifikáciau drahých kameňov
  • zápis zliatin do zoznamu registrovaných zliatin  
  • vydávanie a odnímanie osvedčení o splnení ďaľších podmienok odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie živnosti "Zlievanie drahých kovov"

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok             7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Utorok
                 7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Streda
                  7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Štvrtok
                 7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Piatok
                  7:30 - 12:00

Odbor puncovej kontroly

Vedúca odboru
Mgr. Slávka Spišáková
+421 32 743 53 97
e-mail: slavka.spisakova@puncovyurad.sk

TOP Skip to content