Skúšanie a označovanie predmetov z drahých kovov

Puncová kontrola je nosnou činnosťou Puncového úradu. Puncová kontrola spočíva v zistení a overení rýdzosti a predpísaného stavu tovaru, ktoré sú ustanovené puncovým zákonom (č. 94/2013 Z.z.). Výsledkom kontroly je úradné označenie tovaru puncovou značkou zodpovedajúcej zákonnej rýdzosti alebo iným spôsobom stanoveným puncovým zákonom

Skúšky rýdzosti vykonáva Puncový úrad

 • nedeštruktívnou skúškou na skúšobnom kameni
 • iným nedeštruktívnym spôsobom (XRF metóda)
 • chemickou skúškou

Označovanie výrobkov z drahých kovov
Trvalé označovanie tovaru puncovou značkou sa vykonáva mechanickým odtlačkom razidla.

 

Skúšanie predmetov

 • Overovanie rýdzosti

  nedeštruktívnou skúškou na skúšobnom kameni
 • Overovanie rýdzosti

  iným nedeštruktívnym spôsobom (XRF metóda)
 • Overovanie rýdzosti

  chemickou skúškou

 

SMERNICA O SPOSOBE OZNAČOVANIA TOVARU Z DRAHÝCH KOVOV

priloha_k_smernici_o_sposobe_oznacovania_tovarov_z_drahych_kovov

PDF súbor na stiahnutie

pdf-icon Smernica o spôsobe označovania tovaru z drahých kovov  47 kB

TOP Skip to content