PRACOVISKÁ

Puncová kontrola drahých kovov je vykonávaná na štyroch pracoviskách a to v Bratislave, Košiciach, Trenčíne a Leviciach.

ČINNOSŤ

Práce na jednotlivých pracoviskách sú zamerané na priamy kontakt so zákazníkmi pri predkladaní tovarov na puncovú kontrolu.

KONTAKTUJTE NÁS

PUNCOVÝ ÚRAD
Slovenskej republiky

tel./fax:
sekretariát: +421 2 529 67 055

puncová kontrola: +421 2 529 20 200

e-mail:
pusrba@puncovyurad.sk

IČO:
00002551
DIČ:
2020801475
IČ DPH (podľa §7):
SK2020801475

TOP Skip to content