ZAHRANIČNÉ ZNAČKY

Od dňa nadobudnutia účinnosti (1.6.2013) zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov, je rýdzosť 375/1000 zákonnou rýdzosťou pre zlatý tovar.

Značky Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (tzv. Viedenská konvencia) – kliknutím zobrazíte značky CCM

Značky autorizovaných úradov v rámci Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov - kliknutím zobrazíte značky úradov

Web stránky Dohovoru: https://hallmarkingconvention.org/en/home

Slovenské puncové značky

Prehľad slovenských puncových značiek.
TOP Skip to content