Svoje podnety a otázky

môžete smerovať na pracovníka

ktorý zabezpečuje informačný servis verejnosti v zmysle zákona 211/2000Z.z.:

Mgr. Slávka Spišáková - e-mail: slavka.spisakova@puncovyurad.sk

pdf-iconPovinné zverejňovanie informácií  562 kB - dokument v PDF formáte aktualizovaný 1.1.2023

KONTAKTNÝ FORMULÁR

TOP Skip to content