LEVICE

Puncový úrad Slovenskej Republiky, expozitúra Levice

Dopravná 14
934 01 Levice

Telefón

Ústredňa:
+421 36 63 14 457

E-Mail:
pusrlv@puncovyurad.sk, pusrlevice@gmail.com

Vedúci expozitúry
Jozef Gašek
e-mail: jozef.gasek@puncovyurad.sk

Pracovisko v Leviciach zabezpečuje:

  • nedeštruktívne skúšky rýdzosti
  • označovanie tovarov puncovou značkou alebo iným spôsobom
  • odoberanie vzoriek z tovarov a ich zasielanie do laboratória
  • puncovú inšpekciu v súčinnosti s ÚPI

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok             7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Utorok
                 7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Streda
                 7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Štvrtok
                 7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Piatok
                  7:30 - 12:00

Puncová kontrola

+421 36 63 14 457

Radca
Jozef Gášek

e-mail: jozef.gasek@puncovyurad.sk

Radca
Bc. Katarína Kršková

e-mail: katarina.krskova@puncovyurad.sk

TOP Skip to content