Zmluvy

Dokumenty zverejnené na základe zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 382/2011 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2012.


Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv

https://www.crz.gov.sk/

TOP Skip to content