Výpočet ceny za puncovanie - kalkulačka

Sadzobník úhrad za služby poskytované Puncovým úradom SR podľa  Vyhláška MHSR č. 138/2013 - sadzobník 37.9 kB

Upozornenie: Jedná sa len o puncové poplatky za skúšanie a označovanie tovaru , v poplatkoch nie sú zohľadnené ďalšie vykonané úkony úradu, ako sú laserové označovanie, doznačenie zodpovednostnou značkou, chemická skúška, storno značky a podobne.

Skúšanie rýdzosti nedeštruktívnou metódou a následné úradné označenie tovaru puncovou značkou

Tuzemský tovar alebo cudzí tovar

Skúšanie rýdzosti nedeštruktívnou metódou a následné úradné označenie tovaru puncovou značkou

Starý alebo opravovaný tovar

Celková cena za puncovanieEUR 

TOP Skip to content