Výročné správy

Puncový úrad Slovenskej republiky ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá hospodári podľa schváleného rozpočtu Ministerstvom hospodárstva SR zverejňuje svoje výročné správy

TOP Skip to content