Profil verejného obstarávateľa

PUNCOVÝ ÚRAD Slovenskej republiky (ďalej len verejný obstarávateľ) je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk, na ktorej sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. PUNCOVÝ ÚRAD ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 pís. d) zákona č. 343/2015 zriadil svoj profil na webovom sídle ÚVO, v ktorom zverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Detail profilu verejného obstarávateľa PUNCOVÝ ÚRAD Slovenskej republiky:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov

TOP Skip to content