Poslanie a postavenie úradu

Puncový úrad Slovenskej republiky bol zriadený zákonom NR SR

Puncový úrad SR vykonáva štátnu správu na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov. Poslaním úradu je chrániť oprávnené záujmy tak spotrebiteľa, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi.

Puncovníctvo a skúšanie drahých kovov reguluje na území Slovenskej republiky Zákon č. 94/2013 Z.z. (puncový zákon) a naň nadväzujúce vyhlášky.

V zmysle uvedeného ustanovenia Puncový úrad:

 • vykonáva puncovú kontrolu podľa § 10,
 • vykonáva puncovú inšpekciu podľa § 38,
 • prideľuje, uznáva a zrušuje zodpovednostné značky,
 • overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov a zliatin pri razbe mincí,
 • overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov,
 • vykonáva identifikáciu drahých kameňov,
 • vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“),
 • vedie zoznam registrovaných zliatin a vydáva osvedčenie o zápise klenotníckych zliatin do zoznamu
 • registrovaných zliatin,
 • vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a drahými kameňmi5) (ďalej len „register“),
 • na vyžiadanie vykonáva znaleckú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých kovov a
 • v odbore drahých kameňov,
 • vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
 • ukladá v prvom stupni pokuty,
 • prijíma opatrenia podľa osobitného predpisu.

Puncový úrad je členom Dohovoru pre kontrolu a označovanie tovaru z drahých kovov (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals) a pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí Stáleho výboru, ktorý je riadiacim orgánom Dohovoru.

Puncový úrad zastupuje Slovenskú republiku na zasadaniach puncových úradov krajín V 4 a zasadaniach Puncovej rady slovenského a českého puncového úradu v rámci existujúcej puncovej spolupráce.

TOP Skip to content

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť