PREV
NEXT

PUNCOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poslaním Puncového úradu SR ako orgánu štátnej správy v oblasti kontroly a označovania výrobkov z drahých kovov, a obchodovania s drahými kovmi, je ochrana legitímnych záujmov občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov.

V rámci plnenia tohto poslania úrad kontroluje výrobky z drahých kovov, ktoré vstupujú na trh, alebo sú ponúkané na predaj na území Slovenskej republiky. Prostredníctvom výkonu puncovej inšpekcie tiež kontroluje dodržiavanie zákonom stanovených povinností u výrobcov a obchodníkov. 

Puncový úrad SR / The Assay office

Puncové značky

Prehľad slovenských a zahraničných puncových značiek

Otázky a odpovede

Informácie o najčastejších otázkach a odpovediach z oblasti puncovníctva

Legislatíva

Puncový zákon, vyhlášky, vykonávacie predpisy, sadzobníky a pod.

Skúšanie predmetov z drahých kovov

  • Overovanie rýdzosti

    - nedeštruktívnou skúškou na skúšobnom kameni
  • Overovanie rýdzosti

    - iným nedeštruktívnym spôsobom (XRF metóda)
  • Overovanie rýdzosti

    - chemickými analýzami

NAJNOVŠIE OZNAMY

ZOBRAZIŤ VŠETKO -
TOP Skip to content