ilustracny obrazok
Opatrenia na zníženie byrokracie.
ilustracny obrazok - upozornenie

Upozornenie na predaj falzifikátov

Puncový úrad Slovenskej republiky upozorňuje odbornú i laickú verejnosť, že vo viacerých mestách SR boli ponúkané na výkup masívnejšie náramky a retiazky (cca 20 – 30g), rôznych vzorov, vyrobené zo striebornej reťazoviny, plátovanej tenkým zlatým plechom.
ilustracny obrazok
Usmernenie MV SR k plneniu povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. pre právnické a fyzické osoby oprávnené obchodovať s drahými kovmi alebo drahými kameňmi.
ilustracny obrazok

Oznam pre klientov PÚ o pripomienkach

Návrhy, pripomienky a sťažnosti na činnosť úradu.
ilustracny obrazok
Používanie elektronickej schránky.
ilustracny obrazok
Pozor na zvýšený výskyt pozlátených dentálnych zlomkov!
ilustracny obrazok

Upozornenie na výskyt falzifikátov

Zvýšený výskyt falzifikátov štvordukátu „Franz Jozef“.
ilustracny obrazok

Oznam pre klientov PÚ

Puncový úrad SR oznamuje, že po zakúpení nového prístrojového vybavenia je schopný identifikovať deklarovanú rýdzosť.
ilustracny obrazok

Upozornenie na podozrivé zliatky

Puncový úrad upozorňuje na výskyt zliatkov s nepravdivými údajmi.
ilustracny obrazok

Ponuka pre obchodníkov

Doznačovanie podlimitného tovaru zodpovednostnou značkou.
ilustracny obrazok

Ponuka pre odbornú verejnosť

Možnosť zakúpenia vyobrazenia puncových značiek SR a Dohovoru.
ilustracny obrazok
Slovenská republika adaptovala revíziu technickej normy STN EN 1811:1998+A1:2008. Revízia bola vydaná ako EN 1811:2011
TOP Skip to content